Mục tiêu phát triển của Dự án "Cung cấp điện với chi phí thấp một cách an toàn và bền vững về mặt môi trường và xã hội"

Thông báo kết quả Gói thầu: W-RE-03.L2 “Xây lắp đường dây, trạm biến áp 35/0,4kV và đường dây 0,4kV khu tái định cư tỉnh Sơn La”

(08/08/2014, 15:00 GMT+7)


Số hiệu gói thầu: W-RE-03.L2

Mô tả: Xây lắp đường dây, trạm biến áp 35/0,4kV và đường dây 0,4kV khu tái định cư tỉnh Sơn La

Thời hạn hợp đồng: 06 tháng

Đồng tiền đánh giá: đồng Việt Nam

 

Nhà thầu được trao thầu:

Tên: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Quỳnh

Địa chỉ: Ninh Bình, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 8.298.295.151 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 6.306.644.722VNĐ (đã tính đến giảm giá, hiệu chỉnh)

Giá hợp đồng: 6.306.644.722 VNĐ (đã bao gồm các loại thuế, phí)

 

Các Nhà thầu được đánh giá:

Tên: Công ty TNHH Duyên Hà

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 12.504.939.759 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 10.189.091.959 VNĐ

 

Tên: Liên danh Công ty cổ phần đầu tư & Phát triển Bình Minh và Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp thương mại Tân Việt

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  6.955.062.141VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 7.789.565.674  VNĐ

 

Tên: Công ty cổ phần Xây lắp công trình 478

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  9.837.609.885VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 8.499.962.607 VNĐ

 

Tên: Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Địa chỉ: Hà Nam, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  10.502.188.934  VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):    9.000.006.146   VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa

Địa chỉ: Thanh Hóa, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  10.795.637.080   VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):    10.795.590.258   VNĐ

 

Tên: Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 và Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  11.668.950.624   VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):  9.981.097.213   VNĐ

 

Tên: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Hồng Phát

Địa chỉ: Thanh Hóa, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  10.700.156.465   VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):  9.138.810.833   VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 12.092.902.520   VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 9.931.527.318   VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  14.846.485.310   VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):  12.499.957.535   VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại 559

Địa chỉ: Hòa Bình, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:   9.441.015.081   VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):  8.027.278.887   VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần Điện lực Hà Nội

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  12.750.514.368   VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):  9.918.623.875   VNĐ

 

Tên: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương Mại Tài Anh

Địa chỉ: Nghệ An, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  9.288.493.230VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):  9.304.460.826   VNĐ

 

(Các) Nhà thầu bị từ chối

 

Tên: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3 và Công ty TNHH Phát triển năng lượng Đà Nẵng

Địa chỉ:  Nghệ An, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  8.112.254.846 VNĐ

Lý do từ chối: Do đơn dự thầu không đáp ứng HSMT

 

Tên: Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng số 4

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 9.539.728.439VNĐ

Lý do từ chối: Do tiến độ thi công không đáp ứng HSMT

 

Thông tin chung về gói thầu

Số tham chiếu của HĐ/gói thầu

W-RE-03.L2

Chịu sự xem xét trước

Không

Mô tả HĐ/gói thầu

Xây lắp đường dây, trạm biến áp 35/0,4kV và đường dây 0,4kV khu tái định cư tỉnh Sơn La

Thời hạn HĐ

06 tháng

Ngày ký HĐ

 30/6/2014

Đồng tiền đánh giá

Đồng Việt Nam

Thông tin chi tiết về từng nhà thầu

 

Tên nhà thầu

Địa chỉ Nhà thầu

Tình trạng

Giá đấu thầu khi mở thầu (VNĐ)

Giá đấu thầu được đánh giá (VNĐ)

Giá HĐ

(VNĐ)

Lý do từ chối

Công ty TNHH Duyên Hà

Hà Nội, Việt Nam

Được đánh giá

12.504.939.759  

10.189.091.959  

 

 

Liên danh Công ty cổ phần đầu tư & Phát triển Bình Minh và Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp thương mại Tân Việt

Hà Nội, Việt Nam

Được đánh giá

6.955.062.141  

7.789.565.674  

 

 

Công ty cổ phần Xây lắp công trình 478

Hà Nội, Việt Nam

Được đánh giá

9.837.609.885  

         8.499.962.607

 

 

Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Hà Nam, Việt Nam

Được đánh giá

10.502.188.934  

         9.000.006.146  

 

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa

Thanh Hóa, Việt Nam

Được đánh giá

10.795.637.080  

       10.795.590.258  

 

 

Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 và Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Hà Nội

Hà Nội, Việt Nam

Được đánh giá

11.668.950.624  

9.981.097.213  

 

 

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hùng Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Hồng Phát

Thanh Hóa, Việt Nam

Được đánh giá

10.700.156.465  

         9.138.810.833  

 

 

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO3 và Công ty TNHH Phát triển năng lượng Đà Nẵng

Nghệ An, Việt Nam

Không được đánh giá

8.112.254.846

 

 

Do đơn dự thầu không đáp ứng HSMT

Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng số 4

Hà Nội, Việt Nam

Không được đánh giá

9.539.728.439

 

 

Do tiến độ thi công không đáp ứng HSMT

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Hà Nội, Việt Nam

Được đánh giá

12.092.902.520  

         9.931.527.318  

 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Hà Nội, Việt Nam

Được đánh giá

14.846.485.310  

12.499.957.535  

 

 

Công ty TNHH Hương Quỳnh

Ninh Bình, Việt Nam

Được đánh giá/ Được trao hợp đồng

8.298.295.151

6.306.644.722  

6.306.644.722  

 

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại 559

Hòa Bình, Việt Nam

Được đánh giá

9.441.015.081  

8.027.278.887  

 

 

Công ty Cổ phần Điện lực Hà Nội

Hà Nội, Việt Nam

Được đánh giá

12.750.514.368  

9.918.623.875  

 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Tài Anh

Nghệ An, Việt Nam

Được đánh giá

9.288.493.230

9.304.460.826  

 

 


Email phản hồi bài viết Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Google Plus Chia sẻ qua LinkedIn

Các tin khác: