Mục tiêu phát triển của Dự án "Cung cấp điện với chi phí thấp một cách an toàn và bền vững về mặt môi trường và xã hội"

Thông báo kết quả đấu thầu gói W-RE-22 'Xây dựng trạm thủy văn Mường Lát và các công trình chuyên môn'

(02/02/2016, 08:10 GMT+7)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Gói thầu W-RE-22 Xây dựng trạm thủy văn Mường Lát và các công trình chuyên môn”

Tên dự án:  Thủy điện Trung Sơn

Quốc gia: Việt Nam

Số dự án: P084773

Số hiệu gói thầu: W-RE-22

Mô tả: Xây dựng trạm thủy văn Mường Lát và các công trình chuyên môn

Thời hạn hợp đồng: 05 tháng

Đồng tiền đánh giá: đồng Việt Nam

Nhà thầu được trao thầu:

Tên: Công ty CP Đầu tư xây dựng G9 Windows

Địa chỉ: Lô 72, 73, 74 MBQH 1226 – xã Quảng Hưng, thôn 1, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Giá chào thầu khi mở thầu:   4.772.114.000VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá):  4.772.114.362VNĐ (nhà thầu không giảm giá)

Giá hợp đồng:  4.772.114.362VNĐ (đã bao gồm các loại thuế, phí)

Các Nhà thầu khác được đánh giá:

Tên: Công ty CP Tư vấn Xây dựng 468 Nghệ An

Địa chỉ: Nghệ An, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 4.921.907.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 4.921.905.109 VNĐ

 (Các) Nhà thầu bị từ chối: Không có

 

Thông tin chung về gói thầu

Số tham chiếu của HĐ/gói thầu

W-RE-22

Chịu sự xem xét trước

Không

Mô tả HĐ/gói thầu

Xây dựng trạm thủy văn Mường Lát và các công trình chuyên môn

Thời hạn HĐ

05 tháng

Ngày ký HĐ

 29/01/2016

Đồng tiền đánh giá

Đồng Việt Nam

Thông tin chi tiết về từng nhà thầu

 

Tên nhà thầu

Địa chỉ Nhà thầu

Tình trạng

Giá đấu thầu khi mở thầu (VNĐ)

Giá đấu thầu được đánh giá (VNĐ)

Giá HĐ

(VNĐ)

Lý do từ chối

Công ty CP Tư vấn Xây dựng 468 Nghệ An

Việt Nam

Được đánh giá

4.921.907.000

4.921.905.109

 

Không

Công ty CP Đầu tư xây dựng G9 Windows

Việt Nam

Được đánh giá và được trao hợp đồng

4.772.114.000

4.772.114.362

4.772.114.362

Không

 


Email phản hồi bài viết Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Google Plus Chia sẻ qua LinkedIn

Các tin khác: