Mục tiêu phát triển của Dự án "Cung cấp điện với chi phí thấp một cách an toàn và bền vững về mặt môi trường và xã hội"

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu W-RB-10 “Xây dựng đường tránh ngập lòng hồ”

(08/04/2015, 15:49 GMT+7)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Gói thầu W-RB-10 “Xây dựng đường tránh ngập lòng hồ”

Tên dự án:  Thủy điện Trung Sơn

Quốc gia: Việt Nam

Số dự án: P084773

               A. Thông tin chung:

1.      Tên Cơ quan/ Đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

-         Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

-         Điện thoại/Fax/Email: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597/ dauthau.ts@gmail.com

2.     Tên dự án: Dự án Thủy điện Trung Sơn

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

W-RB-10.L1 “Thi công đường Nà Ón-Tà Cóm”

Cạnh tranh trong nước (NCB)

43.485.110.000

18.569.062.296

Công ty CP Đầu tư xây dựng -thương mại Phúc Phú Hưng

Số 38/QĐ-TĐTS ngày 12/03/2015 của Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Đơn giá cố định

12 tháng

2

W-RB-10.L2“Thi công đường Poom-Pom Khuông”

Cạnh tranh trong nước (NCB)

18.623.360.000

8.396.139.419

Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cầu Đường – Công ty Cổ phần

Số 37/QĐ-TĐTS ngày 12/03/2015 của Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Đơn giá cố định

12 tháng

 

Chi tiết Download tại đây


Email phản hồi bài viết Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Google Plus Chia sẻ qua LinkedIn

Các tin khác: