Mục tiêu phát triển của Dự án "Cung cấp điện với chi phí thấp một cách an toàn và bền vững về mặt môi trường và xã hội"

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu W-RE-02 'Xây dựng khu TĐC số 02 & 03 ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa'

(29/04/2014, 11:45 GMT+7)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Gói thầu: W-RE-02 “Xây dựng khu TĐC số 02 &03 ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá”

Tên dự án:  Thủy điện Trung Sơn

Quốc gia: Việt Nam

Số dự án: P084773

 

Số hiệu gói thầu: W-RE-02

Mô tả: Xây dựng khu TĐC số 02 & 03 ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá

Thời hạn hợp đồng: 12 tháng

Đồng tiền đánh giá: đồng Việt Nam

 

Nhà thầu được trao thầu:

Tên: Tổng công ty Cổ phần Thành Trung

Địa chỉ: Thanh Hóa, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 41.398.265.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 24.858.724.000 VNĐ (đã tính đến giảm giá, hiệu chỉnh)

Giá hợp đồng:  24.858.724.000 VNĐ (đãbao gồm các loại thuế, phí)

 

Các Nhà thầu được đánh giá:

Tên: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 và Công ty TNHH Xây dựng 564

Địa chỉ: Nghệ An, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 41.929.049.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 34.471.309.000 VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  35.288.566.944 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 25.866.680.605 VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần Xây dựng Phương Đông

Địa chỉ: Hòa Bình, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  30.967.700.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 29.832.346.000 VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại 559

Địa chỉ: Hòa Bình, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  56.401.425.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 35.548.739.000 VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần Bắc Phương

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  35.041.808.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 31.296.374.000 VNĐ

 

Tên: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Địa chỉ: Thanh Hóa, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  41.440.706.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 26.254.426.000 VNĐ

 

 

(Các) Nhà thầu bị từ chối:

Tên: Công ty Cổ phần Xây dựng 469

Địa chỉ: Nghệ An, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  41.574.010.000 VNĐ

Lý do bị từ chối: Không đáp ứng cơ bản vì công tác quản lý môi trường quá sơ sài


Email phản hồi bài viết Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Google Plus Chia sẻ qua LinkedIn

Các tin khác: